Böcker & medier

Grundbok för skogsbrukare: Fakta om skog och skogsbruk Grundbok för skogsbrukare: Fakta om skog och skogsbruk PS: Praktisk skogsbok PS: Praktisk skogsbok Pangmat från Silsjönäs Pangmat från Silsjönäs Gallringsmallar: Norra Sverige Gallringsmallar: Norra Sverige Älskade Skog Av: Leif Milling Älskade Skog Av: Leif Milling Skogsbrukarens Handbok: Motorsågning Skogsbrukarens Handbok: Motorsågning Ved: Allt om huggning, stapling och torkning - och vedeldningens själ Ved: Allt om huggning, stapling och torkning - och vedeldningens själ Skogma Katalog 2023/2024 Skogma Katalog 2023/2024 Gallringsmallar: Södra Sverige Gallringsmallar: Södra Sverige Skogsbrukarens Handbok: Röjsågning - och annan skogsvårdsteknik Skogsbrukarens Handbok: Röjsågning - och annan skogsvårdsteknik Skogsmarksflora Skogsmarksflora Liehandboken Liehandboken Bonitering av Skogsmark - anvisningar, diagram & tabeller Bonitering av Skogsmark - anvisningar, diagram & tabeller Älskade å: Fiskeminnen från Gimån Älskade å: Fiskeminnen från Gimån Norwood & Frontier Sågverkskatalog Norwood & Frontier Sågverkskatalog