3 från 3
3 från 3

Märkning

Vi har ett brett sortiment för märkning inom skogsbruk. Märkband och Märkfärg för avverkningsområden, olika typer av naturskydd & ren gräns/rågångsmarkering i form av rågångsstolpar. Nedan finner du ett urval av de produkter och varumärken vi marknadsför:

Tänk på att använda rätt utrustning

Vi har ett stort sortiment av Märkband tänk på att använda rätt typ beroende på beständighetskrav & miljökrav etc.

Våra Märkfärger har, liksom Märkbanden olika användningsområden och hållfastighet.

Virkesmätningsföreningen Biometria kräver idag aluminiumklammer vid fastsättning av vältlappar. Vi har de häfthammare, häftpistoler och klammer som krävs för att klara jobbet.

Sortimentet av rågångsstolpar finns i olika utföranden såsom plast, glasfiber, aluminum och stål.

Skogma har en lång tradition att tillhandahålla märkningsutrustning för speciellt skogsbruk, ring oss gärna för tips om rätt utrustning samt mer information om våra kvalitetsprodukter.

Senast betraktad