Granbarkborren

Använd granbarkborrefälla som ett komplement vid granbarkborrebekämpning

Idag äger vi tillverkningen och säljrätter av fångstfällan Nordforest NoveFella för barkborrar. Vi vill kunna tillgodose behovet av alternativ till bekämpning av granbarkborre på grund av den rådande granbarkborresituationen i Syd- och Mellansverige. Nordforest NoveFella fungerar i kombination med ett feromon som lockar till sig granbarkborre. Då marknaden av feromoner är begränsad, har vi sökt dispens för feromonet Phero-X-Lure IT. Den har lång verkningstid och är minst lika effektiv som andra feromoner på marknaden. Phero-X-Lure IT användes i stor skala efter granbarkborreutbrotten i samband med stormarna Gudrun och Per.

Barkborrefrågan - ett högaktuellt ämne

Det var självklart för oss att delta på Granbarkborrekonferensen den 26 februari i Linköping. Vi hade två representanter på plats som rapporterar att fällor och fällfångst är ett omdebatterat ämne och ingen kan med säkerhet säga hur eller i vilken omfattning skadorna kan begränsas med hjälp av fällor och feromoner. Men det man tar med sig från konferensen är att fällor utgör ett bra komplement för att bekämpa granbarkborre.

Senast betraktad