Norwood Datastyrning, med drivning HD36 & HD36V2 för 6m sågverk