Norwood Eldrivning Såghuvud alla riktn, (Gen 2) HD36 & HD36V2 för 4,8m sågverk